Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling gemeenteraad

Zittingsperiode 2014-2018

Elke vier jaar kiezen de inwoners van Korendijk een nieuwe gemeenteraad. In de gemeenteraad zijn zeven politieke partijen vertegenwoordigd. De gemeenteraad in Korendijk telt 15 leden.

De vergaderingen van de gemeenteraad van Korendijk zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis te Piershil. De vergaderdagen van de gemeenteraad worden in beginsel om de vier weken gehouden. De vergaderingen beginnen, tenzij anders wordt vermeld, steeds om 20.00 uur.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten volgen vanaf de publieke tribune. Zij kunnen de vergaderstukken raadplegen op deze website. Ook zijn de vergaderstukken te raadplegen in de gratis tablet-app "Politiek archief".

Voor diegenen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, bestaat de mogelijkheid de vergaderingen te beluisteren via internet.

drs. S. Stoop

S. Stoop
contactgegevens en taken drs. S. Stoop
FunctieVoorzitter
AdresStationsweg 1
3247 BW  Dirksland
E-mailadress.stoop@korendijk.nl
Taken

De burgemeester is voorzitter van het college van B & W en van de gemeenteraad. Spreekuur na afspraak.

Portefeuille:

Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke zaken, Organisatieaangelegenheden, Personeelszaken, Arbo-aangelegenheden, Brandweerzaken, Politiezaken, Handhaving, Statushouders (regionaal), Regionale aangelegenheden, Aandeelhouder bedrijvenpark HW.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

A. de Bruin

A. de Bruin
contactgegevens en taken A. de Bruin
FunctieRaadslid
AdresSpuidijk 23
3264 LC  Nieuw-Beijerland
E-mailadresa.de.bruin@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

A. van der Linden

A. van der Linden
contactgegevens en taken A. van der Linden
FunctieRaadslid
AdresAmbachtsherenweg 3
3264 SE  Nieuw-Beijerland
E-mailadresa.van.der.linden@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

J.K. Matze

J.K. Matze
contactgegevens en taken J.K. Matze
FunctieFractievoorzitter
AdresMarktveld 6
3264 AL  Nieuw-Beijerland
E-mailadresj.matze@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

R.M. Vos

R.M. Vos
contactgegevens en taken R.M. Vos
FunctieRaadslid
AdresSlikslee 10
3267 BN  Goudswaard
E-mailadresr.vos@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

A.M.E. van Hulst-Sundermeijer

A.M.E. van Hulst-Sundermeijer
contactgegevens en taken A.M.E. van Hulst-Sundermeijer
FunctieFractievoorzitter
AdresWilhelminastraat 59
3264 XR  Nieuw-Beijerland
E-mailadresa.van.hulst@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijGemeentebelangen Korendijk

H.T.M. van Vugt

H.T.M. van Vugt
contactgegevens en taken H.T.M. van Vugt
FunctieRaadslid
AdresStavangerstraat 2
3267 LD  Goudswaard
E-mailadrese.van.vugt@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijGemeentebelangen Korendijk

W.M. Walle

W.M. Walle
contactgegevens en taken W.M. Walle
FunctieRaadslid
AdresAchterweg 7
3267 LG  Goudswaard
E-mailadresw.walle@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijGemeentebelangen Korendijk

R. van den Brom

R. van den Brom
contactgegevens en taken R. van den Brom
FunctieRaadslid
AdresKriekenbogerd 7
3264XW  Nieuw-Beijerland
E-mailadresr.van.den.brom@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

K.H. Vorthoren

K.H. Vorthoren
contactgegevens en taken K.H. Vorthoren
FunctieFractievoorzitter
AdresAkkerwinde 28
3284 XZ  Zuid-Beijerland
E-mailadresk.vorthoren@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

R. Zwijgers

R. Zwijgers
contactgegevens en taken R. Zwijgers
FunctieRaadslid
AdresGravin Sabinastraat 53
3284 AN  Zuid-Beijerland
E-mailadresr.zwijgers@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

M.C.M. Boorsma-Ruitenberg

M.C.M. Boorsma-Ruitenberg
contactgegevens en taken M.C.M. Boorsma-Ruitenberg
FunctieFractievoorzitter
AdresKon. Wilhelminastraat 80
3265 BK  Piershil
E-mailadresm.boorsma@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

L.P. Hoek

L.P. Hoek
contactgegevens en taken L.P. Hoek
FunctieRaadslid
AdresBeatrixstraat 28
3265 BA  Piershil
E-mailadresl.hoek@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

R.B.A.M. Krabbe

R.B.A.M. Krabbe
contactgegevens en taken R.B.A.M. Krabbe
FunctieFractievoorzitter
AdresJacob Pauwstraat 12
3284 XH  Zuid-Beijerland
E-mailadresr.krabbe@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijPartij van de Arbeid

C. aan de Wiel

C. aan de Wiel
contactgegevens en taken C. aan de Wiel
FunctieRaadslid
AdresOudendijk 7
3265 AD  Piershil
E-mailadresc.aan.de.wiel@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijGroenLinks

E.L.S. van Wetten

E.L.S. van Wetten
contactgegevens en taken E.L.S. van Wetten
FunctieRaadslid
AdresVikingstraat 8
3284 BG  Zuid-Beijerland
E-mailadrese.van.wetten@korendijk.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijDemocraten 66

T. Broek

T. Broek
contactgegevens en taken T. Broek
FunctieGriffier
E-mailadrestheo.broek@korendijk.nl
Taken

Een raadsgriffier is de algemene beroepskracht van de gemeenteraad, het centrale aanspreekpunt voor raadsleden. Een raadsgriffier is de schakel tussen de raad, het college van B & W, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie en verzorgt de fractieondersteuning van de politieke partijen. Daarnaast is de raadsgriffier ook het aanspreekpunt van de gemeenteraad naar buiten toe. Zo komen bijvoorbeeld, brieven aan de gemeenteraad bij de griffier binnen die ze vervolgens aan het presidium (agendacommissie) voorlegt, om te bepalen welke brieven wel of niet tijdens welke raads- of commissievergadering behandeld worden. Vervolgens stelt de griffier de afzender op de hoogte van de datum waarop de brief behandeld wordt.

Als u vragen heeft over zaken die met de gemeenteraad te maken hebben, kunt u zich richten tot de raadsgriffier. Als u wilt inspreken tijdens een raads,- of commissievergadering kunt u met de griffier overleggen wanneer u dat het beste kunt doen. Voor het verstrekken van informatie is de griffier ook per e-mail bereikbaar: griffier@korendijk.nl Brieven aan de gemeenteraad kunt u het best via de post blijven versturen. Mocht u vragen hebben aan of over de griffier en de gemeenteraad, dan kunt u deze stellen aan de griffier via bovenstaand e-mailadres of telefonisch 14 0186 of 088 647 1795.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties