Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college B&W

drs. S. Stoop

S. Stoop
contactgegevens en taken drs. S. Stoop
FunctieBurgemeester
AdresStationsweg 1
3247 BW  Dirksland
Taken

De burgemeester is voorzitter van het college van B & W en van de gemeenteraad. Spreekuur na afspraak.

Portefeuille:

Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke zaken, Organisatieaangelegenheden, Personeelszaken, Arbo-aangelegenheden, Brandweerzaken, Politiezaken, Handhaving, Statushouders (regionaal), Regionale aangelegenheden, Aandeelhouder bedrijvenpark HW.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

P. Boogaard

P. Boogaard
contactgegevens en taken P. Boogaard
FunctieWethouder
AdresMaximastraat 17
3264 WB  Nieuw-Beijerland
Taken

Eerste loco

Portefeuille: Participatiewet, Financiën, Belastingen, Grondbeleid, Vastgoed, Sport, Economische zaken en werkgelegenheid, Water, Havens, Milieu, Maatschappelijke ondersteuning, Nutsbedrijven,  Informatie en automatisering, Verkeer en vervoer, Openbare werken, Natuur en landschap, Recreatie, Communicatie, Dienstverlening, Commissaris Bedrijvenpark HW, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Welzijn, Subsidiebeleid, Jongerenwerk, Bibliotheken, Kunst en Cultuur, Asielzoekers, gebiedsagenda Hoeksche Waard West.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

G.C. den Boer

G.C. den Boer
contactgegevens en taken G.C. den Boer
FunctieWethouder
AdresVoordoel 29
3264 AT  Nieuw-Beijerland
Taken

Tweede loco

Portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief duurzaamheid), Volkshuisvesting, Onderwijs, Begraafplaatsen, Archeologie, Bouw- en woningtoezicht, Leerlingenvervoer, Afvalverwijdering en verwerking, Kinderopvang, Monumenten, gebiedsagenda Hoeksche Waard West.

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

C. Blaak

C. Blaak
contactgegevens en taken C. Blaak
FunctieWaarnemend gemeentesecretaris
Taken

Gemeentesecretaris

Vervanger afdelingshoofd Dienstverlening - ruimtelijke ordening
Vervanger hoofd Staf - P&O

Nevenfuncties

Klik hier voor de nevenfuncties