Pagina opties

Groter
A A

Raadscommissie

De voorbereidende raadscommissie vindt plaats op dinsdag (aanvang 20.00 uur). 

Samenstelling raadscommissie

Iedere fractie is met minimaal één lid (door de fractie per keer te bepalen) in de voorbereidende raadscommissie vertegenwoordigd en met maximaal vier leden naar evenredigheid van het aantal zetels in de raad. Het voorzitterschap van de commissie rouleert tussen de verschillende fracties. De samenstelling is dezelfde als de raad uitgezonderd de burgemeester, deze maakt geen deel uit van de raadscommissie.

Spreekrecht burgers

Belangstellenden kunnen tijdens de openbare vergadering van de raad of raadscommissie het woord voeren, inspreken, over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij/zij dient hierbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren, te vermelden. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

De griffier, dhr. T. Broek, is te bereiken op t 0186-697795 of te mailen via griffier@korendijk.nl.