Pagina opties

Groter
A A

Wapen

Zoals elke gemeente beschikt ook de gemeente Korendijk over een eigen wapen en een vlag.
 


Gemeentewapen

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling, waardoor de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland hebben opgehouden te bestaan, werd aan de gemeente Korendijk een nieuw gemeentewapen verleend. Het wapen is ontworpen door heraldisch tekenaar Henk 't Jong uit Dordrecht.

Het ontwerp van het wapen is ter beoordeling voorgelegd aan het gemeentebestuur, die het op zijn beurt heeft ingezonden aan de Hoge Raad van Adel. Nadat deze instantie aan het gemeentebestuur had kenbaar gemaakt dat zij zich met het ontwerp kon verenigen, is een formele aanvraag ingediend bij Hare Majesteit de Koningin. Het wapen van Korendijk is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 september 1984, nr. 4. Publicatie heeft plaatsgevonden in november 1985 in "De Nederlandse Leeuw", maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

De omschrijving van het wapen luidt als volgt:
"In azuur drie korenaren van goud, komende uit een schildvoet, golvend doorsneden van goud en sinopel; een schildhoofd, schuin spitsgeruit van azuur en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel." 

Gebruik wapen door derden

Het gemeentewapen is een exclusief onderscheidingsteken van de gemeente. Deze is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van de gemeente. De gemeente heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het wapen door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek voor het gebruik van het gemeentewapen moet worden ingediend bij gemeente Korendijk. Dit kan telefonisch 14 0186, per e-mail gemeente@korendijk.nl of per brief (adresgegevens vindt u rechts bovenaan deze pagina).
  • Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het wapen gebruikt gaat worden.
  • De indiener stuurt een foto van het eindproduct waarop het wapen is afgebeeld naar de gemeente.
  • Bij toestemming wordt het wapen eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het wapen is en blijft eigendom van de gemeente.
  • Omdat de gemeente een overheidsinstelling is, mag het wapen op geen enkele wijze gebruikt worden voor reclame-of commerciĆ«le uitingen.
  • Het is niet toegestaan de oude wapens, of een gedeelte ervan, van de voormalige gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en zuid-Beijerland in welke vorm dan ook te gebruiken. Bij het opgaan van de voormalige gemeenten in de nieuwe gemeente Korendijk zijn deze vervallen.

Wapens van de vier voormalige gemeenten

Dit zijn de vier wapens van de voormalige gemeenten.

Wapen voormalige gemeente Goudswaard 

Wapen voormalige gemeente Nieuw-Beijerland

Wapen van de voormalige gemeente Piershil

Wapen van de voormalige gemeente Zuid-Beijerland