Pagina opties

Groter
A A

Lokale regelgeving

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan vervult een centrale rol in de ruimtelijke ordening. Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast voor welke doeleinden gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook  waar en in welke mate bebouwing mag plaatsvinden.

Bestemmingsplannen