Pagina opties

Groter
A A

Gemeenschappelijke regelingen

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen houden burgemeester en wethouders een register bij van de gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. In het register worden in ieder geval vermeld:

  • de deelnemers;
  • de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
  • de bevoegdheden die bij de regeling zijn overgedragen;
  • het adres en de plaats van vestiging;
  • of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Register gemeenschappelijke regelingen

Hieronder kunt u het Register gemeenschappelijke regelingen downloaden.