Pagina opties

Groter
A A

Collegeprogramma

Op basis van het coalitieakkoord is door het college van burgemeester en wethouders het collegeprogramma 2014-2018 opgesteld.

Het college gaat op basis hiervan uitvoering geven aan het coalitieakkoord.

U kunt het collegeprogramma onderstaand downloaden.