Pagina opties

Groter
A A

Storingsnummers

Hier vindt u de contactgegevens voor meldingen, klachten of storingen over zaken die niet van de gemeente zijn.

Contactgegevens meldingen andere organisaties
Onderwerp Organisatie Contactgegevens
Openbare verlichting

Nijkamp Aanneming B.V.

076 – 581 06 58 (kantooruren)

06 - 422 364 22 (spoed, buiten kantooruren)

Storing online melden

Electriciteit en gas Stedin

0800-9009 (gratis)

Website Stedin

Water Evides

0900-0787 (lokaal tarief)

Website Evides

Kabel Ziggo

0900-1884 (normaal tarief)

Website Ziggo

Milieu geluidsoverlast Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

0888-33 35 55

Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Inzameling huisvuil RAD Hoeksche Waard

0186-57 25 86

Website RAD HW

Dode vissen Waterschap Hollandsche Delta

0900-2005 005

2005005@wshd.nl

Website Waterschap Hollandsche Delta

Bijen Imker

Gerkema: 06-50 65 61 32

Niemeijer: 06-532 14 974

Pieka Snoep: 06-106 22 443

Wespen Ongediertebestrijder

Ampt: 06-51 41 70 82

Bogaerds: 0186-65 17 66

EcO2 bv: 0186-65 10 10

Bruine rat RAD

0186-57 75 25

Website RAD

Muskusrat Waterschap Hollandsche Delta

0900-2005 005

2005005@wshd.nl

Website Waterschap Hollandsche Delta

Luchtvaart Meldkamer DCMR

010-473 33 33

Wegen buiten de bebouwde kom Waterschap Hollandse Delta

0900-2005 005

2005005@wshd.nl

Website Waterschap Hollandsche Delta