Pagina opties

Groter
A A

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken staat u als inwoner, ondernemer of instelling centraal. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het handelen van een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt bijvoorbeeld vinden dat u niet correct te woord bent gestaan, er niet tijdig op uw brief is gereageerd, er op ongepaste wijze met u of een ander wordt omgegaan of dat beloofde toezeggingen niet worden nagekomen.

 • Hoe werkt het?

  Een klacht over het handelen van de gemeente gaat altijd over het doen en laten van personen. Hiermee wordt bedoeld de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente zich richting u of een ander heeft gedragen. Dit gedrag kan bestaan uit handelen of nalaten.

  Een klacht over het handelen van de gemeente kan dus geen betrekking hebben op feitelijke zaken, zoals vandalisme, schademeldingen, bestrating of over het groen in uw woonomgeving. Dit noemen wij een melding of klacht woonomgeving.

  U kunt uw klacht binnen twaalf maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden indienen.

 • Hoe regelt u het in Korendijk?

  U kunt uw klacht mondeling indienen, bijvoorbeeld per telefoon of in een gesprek.

  Indien dit niet leidt tot het door u gewenste resultaat, kunt u een formele klacht indienen:

  • De gemeente handelt de klacht dan volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.
  • U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.
  • De gemeente beoordeelt uw klacht intern.
  • Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  • Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u een beoordeling van uw klacht bij een externe klachtinstelling (Ombudscommissie Hoeksche Waard) aanvragen.