Pagina opties

Groter
A A
RSS

Start uitvoering werkzaamheden Seringenpad Zuid-Beijerland

Herinrichting Seringenpad Zuid-Beijerland

Afgelopen jaren is door diverse bewoners van het Seringenpad en omgeving overlast ervaren van verschillende bomen. Enkele bewoners hebben het initiatief genomen om met ons in gesprek te gaan om van gedachten te wisselen over oplossingen. Omdat wij daarna ook een lijst hebben gekregen met een groot aantal handtekeningen hebben wij de conclusie getrokken dat er een groot draagvlak bestaat voor het verhelpen van de overlast en het (deels) herinrichten van het Seringenpad. Wij realiseren ons daarbij dat we het waarschijnlijk niet iedereen naar de zin kunnen maken.

Inmiddels heeft het college ingestemd met het rooien van deze bomen om de overlast te verhelpen. Ter compensatie van de bomen wordt het Seringenpad (voor een deel) opnieuw ingericht.

Hoe gaan we verder?

De gemeente heeft bij het verwijderen van bomen de plicht nieuwe bomen terug te planten. Uiteraard wordt bij herplant gekeken naar de geschiktheid van de locatie en de boomsoort. Het Seringenpad leent zich goed voor een verscheidenheid aan bomen, planten, soorten en groottes. In het ontwerp is daar rekening mee gehouden. Dusdanig dat de nieuwe bomen in de toekomst geen overlast meer veroorzaken. Wij hebben aan de hand van de inventarisatie een herinrichting van het Seringenpad gemaakt. Het ontwerp wordt verduidelijkt met verschillende sfeerimpressies, zie bijlage.

Wij hebben geprobeerd de verzoeken uit de omgeving en uit de handtekeningenlijsten in het ontwerp op te nemen. Zoals u wellicht kunt begrijpen kunnen wij niet aan alle wensen en verzoeken voldoen. Alle overlastgevende bomen door omwonenden geĆÆnventariseerd worden sowieso gerooid. De (extra) beplanting en overige zaken is door de specialisten van groenbeheer zelf vormgegeven in het ontwerp. Op deze wijze kan de gemeente garanderen het Seringepad in de toekomst goed te kunnen onderhouden.

Uitvoering werkzaamheden

Wij realiseren ons dat er nog drie (2) maanden zijn voor het einde van het jaar. Op 1 januari 2019 gaat de gemeente Korendijk op in de gemeente Hoeksche Waard. Om het werk nog te kunnen realiseren zijn wij genoodzaakt het werk spoedig aan te vangen. Het rooien van de overlastgevende bomen en het aanplanten van de nieuwe bomen/beplanting gebeurt daarom in de week van maandag 22 oktober 2018.  Aansluitend volgt het her-planten van de nieuwe bomen en beplanting voor einde van het jaar. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemers Zoontjens Boomprojecten in samenwerking met Loonbedrijf Van der Schee.

Wij zijn van mening dat met het verwijderen van de overlastgevende bomen wij voldoen aan de oproep van vele omwonenden m.b.t. de overlast. Daarnaast wordt de openbare ruimte met het realiseren van bijgevoegd ontwerp voor het Seringenpad verbeterd en ontstaat er een mooie toekomstige woonomgeving om in te verblijven binnen de kern van Zuid-Beijerland!

Tot slot

Wij doen ons best om tijdens de uitvoering van het werk de hinder tot een minimum te beperken. Uiteraard is het niet mogelijk enige hinder te voorkomen, graag uw begrip hiervoor.

Heeft u nog vragen? Stel deze gerust! U kunt ons via het algemene telefoonnummer 088-6471700 van de gemeente Korendijk.

Wij vertrouwen op een mooi en geslaagd eindresultaat voor het einde van het jaar!