Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuwe gemeente Hoeksche Waard: dichtbij inwoners (25-04-2018)

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 24 april ingestemd met het samenvoegen van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019. De voorbereidingen op de samenvoeging zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard er op 1 januari 2019 voor de inwoners kan zijn. Op het gebied van dienstverlening en huisvesting zijn door de gemeenten inmiddels plannen gemaakt.

Dienstverlening dichtbij inwoners

Uitgangspunt van de vijf gemeenten bij het inrichten van de toekomstige dienstverlening richting inwoners is om de dienstverlening dichtbij haar inwoners aan te bieden. Deels door te investeren op digitaal vlak, maar de gemeenten weten dat inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom mogelijk bij de vijf tot zeven servicepunten die zij instelt. De komende tijd wordt bekeken waar deze servicepunten – dichtbij bestaande voorzieningen en goed gespreid over het eiland - gaan komen. Inwoners die de voorkeur geven aan het op afstand regelen van zaken, wordt het ook makkelijker gemaakt. Inwoners hoeven straks voor steeds minder zaken naar het gemeentehuis en kunnen meer zelf regelen achter de pc, laptop of iPad. Ook komen er mogelijkheden voor bezorgen aan huis en direct persoonlijk contact thuis of in de dorpen.

Publiek, bestuurlijk en ambtelijk hart

Het huidige gemeentehuis van Oud-Beijerland gaat het ‘publieke hart’ van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vormen. Op deze plek komen meerdere functies bij elkaar, het is een ontmoetingsplek. Het is de plek van waaruit alle dienstverlening wordt georganiseerd. Het telefoonteam en webcareteam wordt hier gevestigd en het wordt ook de plek waar de gemeenteraad vergadert. Het huidige gemeentehuis van Binnenmaas gaat het bestuurlijke en ambtelijke hart vormen; daar komen alle bestuurders en de meeste ambtenaren in de Hoeksche Waard te werken. Dit samenvoegen van het personeel scheelt in de kosten en maakt het samenwerken efficiënt.

Voorlopige keuze

De gemeenten benadrukken dat de keuze voor deze fysieke locaties een voorlopige is. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om definitieve keuzes te maken over de huisvesting. Om te komen tot deze voorlopige keuze was een aantal criteria belangrijk. Denk hierbij aan het aansluiten op onze wensen op het gebied van goede dienstverlening, efficiënt samenwerken, bereikbaarheid en financiën. Voor de gemeenten was het ook belangrijk dat deze tijdelijke oplossing geen belemmering mocht opwerpen voor een definitieve oplossing.

Nieuwe website fusie

Vandaag lanceren de gemeenten ook de fusiewebsite www.toekomsthw.nl. Deze website informeert de inwoners in de Hoeksche Waard over de voorbereidingen op het samengaan van de vijf gemeenten. Op deze website staat ook het document ‘Kompas 2018 gemeente Hoeksche Waard’. Dit document beschrijft de richting waarin de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zich beweegt. Volg voor meer informatie ook de pagina Toekomst Hoeksche Waard op Facebook en op Twitter het account @ToekomstHW.

Met de beslissing van de Tweede Kamer is de besluitvorming over de fusie nog niet volledig afgerond. Ook de Eerste Kamer moet nog haar akkoord geven. De verwachting is dat dit besluit voor de zomervakantie genomen wordt.