Pagina opties

Groter
A A
RSS

Grote opkomst inspiratieavond cultuurhistorie (28-03-2018)

De inspiratieavond over het bestemmingsplan Cultuurhistorie op 20 maart in het gemeentehuis van Korendijk werd door een groot aantal geïnteresseerden bezocht. Wethouder Den Boer mocht zo’n 75 inwoners en andere belangstellenden welkom heten.

De gemeente Korendijk organiseerde deze avond om samen met haar inwoners te discussiëren en informatie op te halen rondom de cultuurhistorische waarden binnen Korendijk. Het concept-bestemmingsplan is een eerste aanleiding hiertoe. Er kwamen met name veel reacties op de voorgestelde bescherming van de panden en de consequenties hiervan voor eigenaren.

Veel van de aanwezigen omarmden de cultuurhistorische waarden die de gemeente Korendijk bezit. In het landschap en de bebouwing zijn veel elementen te ontdekken, waaruit de geschiedenis nog goed afleesbaar is en laat zien hoe men hier leefde.  Denk daarbij aan oude gebouwen, landschappelijke structuren zoals dijken en kreken, paden en beplantingen die  kenmerkend zijn en van deze gemeente een uniek gebied maken. In de cultuurhistorische inventarisatie is aangegeven welke bijzonderheden uit het verleden tegenwoordig nog steeds kwaliteit geven aan de leefomgeving.

De gemeente wil graag in gesprek blijven met eigenaren, bewoners en belangstellenden om samen te zoeken naar het inzetten van deze cultuurhistorische kwaliteiten. De focus ligt voor een belangrijk deel op de wijze waarop deze unieke historische kenmerken behouden kunnen blijven en waar mogelijk versterkt kunnen worden.

Interesse? Stuur dan een e-mail naar misja.maes@korendijk.nl. Zij neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Reageren op de avond en het concept-bestemmingsplan kan nog tot 15 april 2018. De stukken vindt u hier.