Pagina opties

Groter
A A
RSS

Aanhoudend droog en warm weer heeft effect op het groen van de buitenruimte (12-07-2018)

De gevolgen voor de flora beginnen zichtbaar te worden. Grasbermen vergelen, bomen verliezen bladeren. In sommige straten lijkt het wel herfst. Dit hoeft op zich niet erg te zijn; het gras kan wel weer groen worden als het gaat regenen en bomen verliezen blad om te overleven.

Wel heeft dit gevolgen voor de plantsoenen met beplanting, vanwege de extreme droogte gaat veel beplanting dood. De medewerkers van de buitendienst in combinatie met de inhuur van aannemers, proberen vooral de nieuwe plantsoenen en bomen te voorzien van voldoende water in de hoop grote uitval van planten te voorkomen.

Ook heeft de droogte gevolgen voor de werkzaamheden met betrekking tot het bestrijden van onkruid, zowel in de plantsoenen als op de verharding. Door het verlies van bladeren van de bomen zijn wij genoodzaakt extra veegronden te maken om de straten schoon te houden, zodat de onkruidbrander het aanwezige onkruid alsnog kan wegbranden.

Door deze extra werkzaamheden in deze periode van het jaar waar normaal in de planning snoeiwerkzaamheden van hagen en beplanting zijn opgenomen en het verwijderen van onkruid in plantsoenen wordt uitgevoerd, loopt de gemeente vertraging op in haar planning. Dit heeft als gevolg dat wij momenteel niet overal de kwaliteit kunnen behalen die is gewenst. Uiteraard proberen wij onveilige situaties te voorkomen door selectief gerichte (snoei)acties toe te passen.

Wij vragen u om begrip voor deze situatie. Na de droge periode zal de achterstand in planning worden opgelost.