Onderzoek bestuurlijke toekomst: achtergrondinformatie

De raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, praten al geruime tijd over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het gaat daarbij met name over de vraag hoe besluiten die voor het hele eiland van belang zijn het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd.

De Hoeksche Waardse gemeenten hebben in 2015 hun bestuurlijke toekomst onderzocht. De druk op de gemeenten neemt toe. Sinds de jaren '70 hebben zij er namelijk steeds meer taken bijgekregen. Bovendien worden de maatschappelijke problemen ingewikkelder. Vanaf vorig jaar zijn de gemeenten ook nog eens verantwoordelijk geworden voor Jeugdhulp, Werk & inkomen en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De reserves lopen jaarlijks terug, er is steeds minder geld voor het opvangen van (financiële) tegenvallers.

Evaluatie Regionale Samenwerking (ERS)

Omdat de gemeenteraden al langer zagen aankomen dat er iets moest gebeuren, is in 2013 de samenwerking tussen de gemeenten in de Hoeksche Waard geëvalueerd. Bureau Partners en Pröpper heeft een rapport gemaakt over hoe de gemeenten ervoor stonden begin 2013. In het verlengde daarvan stelden ze een rapport op over de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De rapporten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Deze beide rapporten kwamen in de gemeenteraden aan de orde. Eind 2013 besloten de gemeenteraden dat ze, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet toe waren aan een gezamenlijke toekomst. Wel werd duidelijk dat elke gemeente de huidige samenwerkingsvorm onvoldoende vond en erkende men dat 'niets doen' geen optie is.

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst (OBT)

In het najaar van 2014 hebben de vijf gemeenteraden ingestemd met een voorstel de bestuurlijke toekomst te laten onderzoeken (zie downloads onderaan deze pagina). Hiertoe werd een stuurgroep ingesteld. Die stuurgroep bestaat uit alle 35 fractievoorzitters van alle vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de heer N.P.M. (Nico) Schoof.

Het gaat om drie onderzoeksthema’s:

  1. onderzoek naar effecten van herindeling;
  2. onderzoek naar effecten van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht;
  3. onderzoek naar belangen en drijfveren.

Onderaan deze pagina staat bij de downloads een interview met Nico Schoof over het onderzoek in het AD Hoeksche Waard van 13 juni 2015.

Uitvoering onderzoek

De stuurgroep heeft adviesbureau BMC de opdracht gegeven om die drie onderdelen te onderzoeken. In oktober 2015 is het concept eindrapport opgeleverd. Op 17 december is in alle vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard gesproken over de bestuurlijke toekomst van het eiland. In de gemeenten Oud-Beijerland (19 stemmen voor het raadvoorstel – 0 tegen) en Strijen (11-2) hebben de raden ingestemd met het voorstel tot samenvoeging van gemeenten. De raden van Binnenmaas (9-12), Cromstrijen (7-8) en Korendijk (5-10) hebben niet ingestemd met dit voorstel maar hebben door het aannemen van een amendement gekozen voor een model van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.

De provincie heeft zich zelf nu ten doel gesteld de gemeenten te helpen de ontstane impasse te doorbreken. Ze zijn het met elkaar eens dat niets doen geen optie is en er veel meer besluiten door de Hoeksche Waard als geheel moeten worden genomen en uitgevoerd. De Hoeksche Waard is daarbij één en ondeelbaar!

Er zijn en worden nu gesprekken gevoerd met tal van betrokkenen, bestuurlijk, maatschappelijk middenveld èn inwoners.

Herindelingsontwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben dinsdag 5 juli 2016 besloten tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Zie de pagina 'Persberichten en documenten OBT' voor meer informatie.

Op de speciale webpagina www.zuid-holland.nl/hw is ook meer informatie te vinden, evenals via de social mediakanalen Twitter @SamenwerkingHW en Facebook Samenwerking Hoeksche Waard.

Downloads

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Onderzoek bestuurlijke toekomst: achtergrondinformatie
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1777 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok