Verbod op asbestdaken vanaf 2024 (06-04-2017)

Dit item is verlopen op 06-05-2017.

Asbestdaken zijn schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid. De asbestdaken verweren in de buitenlucht, waardoor asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Deze asbestvezels kunnen kanker veroorzaken. Om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken, is het kabinet van plan om het besluit te nemen om asbestdaken vanaf 1 januari 2024 te verbieden. Eigenaren van asbestdaken kunnen de periode tot 1 januari 2024 gebruiken om hun asbestdak te verwijderen.

Heeft u als particulier een asbestdak?

Dan mag u het asbestdak zelf verwijderen en afvoeren naar de RAD. Dit is alleen toegestaan bij hele dakplaten die met schroeven bevestigd zijn. Zijn de dakplaten niet geschroefd of zijn ze gebroken? Dan moet u de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren.

Heeft u een asbestdak op uw bedrijfspand?

Dan gelden er andere regels. Ondernemers mogen het asbestdak alleen laten verwijderen en afvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Hoe kan ik de asbestplaten zelf afvoeren?

Als particulier kunt u de asbestplaten zelf verwijderen en afvoeren. Bij de RAD kunt u onder voorwaarden de asbestplaten inleveren. De platen moeten luchtdicht verpakt zitten in asbestzakken en/of –folie. Deze asbestzakken zijn te koop bij de balie van het RAD kantoor. Op de website www.radhw.nl leest u precies hoe u het asbest aanlevert.

Heb ik een sloopmelding nodig voor het verwijderen van het asbestdak?

U heeft een sloopmelding nodig in de volgende situaties:

  1. 1. u bent particulier en eigenaar van een gebouw met een asbestdak met een oppervlakte van groter dan 35 m2; of
  2. 2. u bent ondernemer en eigenaar van een bedrijfspand met een asbestdak.

De sloopmelding kunt u indienen bij de gemeente. U betaalt geen legeskosten voor de sloopmelding. De sloopmelding moet voorzien zijn van een asbestinventarisatierapport. Het gecertificeerde bedrijf stelt dit rapport op. U kunt de sloopmelding digitaal indienen via de website www.omgevingsloket.nl.

Is er een subsidieregeling voor het verwijderen van het asbestdak?

Voor het verwijderen van de asbestdaken heeft het kabinet extra budget vrijgemaakt voor subsidies. De subsidieregeling is voor alle eigenaren van asbestdaken van meer dan 35 m2. Particulieren en (agrarische) ondernemers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Informatie over de voorwaarden van subsidieverlening en over de subsidieaanvraag is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

Wat houdt de subsidieregeling in?

U kunt subsidie ontvangen van € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Alleen daken groter dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie.

Het is mogelijk een asbestdak in fases te laten verwijderen. Ook deelverwijderingen van minder dan 35 m2 zijn mogelijk, zolang de totale hoeveelheid asbestdak op het adres meer dan 35 m2 is.

Wat is de looptijd van de subsidieregeling?

De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2020, maar blijft van toepassing op voor die datum aangevraagde subsidies.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander Andi Ganjoe van de afdeling Dienstverlening. Hij is bereikbaar op 088-647 1708 of via e-mail: sander.andi.ganjoe@korendijk.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | Verbod op asbestdaken vanaf 2024
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok