Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard (03-11-2017)

Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard kan tot 27 november

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 op 13 oktober 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is op 26 oktober 2017 begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel.

Schriftelijke reactie voor 27 november 2017

De Kamercommissie stelt betrokkenen en belangstellenden tot 27 november 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel.

Hoorzitting

De Kamercommissie zal, na ontvangst van de reacties, op een nog nader te bepalen tijdstip een bezoek brengen aan de Hoeksche Waard om een openbare hoorzitting te houden. De datum en locatie van deze hoorzitting wordt later bekend gemaakt.

Spelregels hoorzitting

Voor het verloop van de hoorzitting hanteert de Kamercommissie de volgende spelregels:

  • Gemeenten en alle andere groeperingen die tijdens de hoorzitting willen inspreken moeten dit melden in hun schriftelijke reactie die zij tot 27 november 2017 kunnen inzenden.
  • Na aanmelding bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.
  • Voor elke betrokken gemeente zal desgewenst spreektijd worden verleend aan het college en de raad afzonderlijk.
  • Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend.
  • De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken.
  • Aan individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken wordt geen spreektijd toegekend.
  • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd tijdens de hoorzitting maximaal 10 minuten. Ervaring leert dat het standpunt van de insprekers het best tot zijn recht komt als zij zeer beknopt (ca. 3 minuten) een toelichting geven op de schriftelijke reactie die zij al bij hun aanmelding hebben ingezonden, en de overige tijd vrijhouden voor beantwoording van vragen van de leden van de commissie.

Reactie indienen

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Drs. F.M.J. Hendrickx

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Website

Het wetsvoorstel tot herindeling van de Hoeksche Waardse gemeenten is te raadplegen op de website

van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl  (zoek op kamerstuk 34806).

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok