Projectsubsidies Korendijk (31-01-2017)

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

Heeft u plannen om een vernieuwende kortdurende activiteit te organiseren die bijdraagt aan bijvoorbeeld participatie of leefbaarheid dan kunt u hiervoor een projectsubsidie bij de gemeente aanvragen.

In 2016 is het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Korendijk vastgesteld. Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor éénmalige activiteiten, de zogenaamde projectsubsidies.

Wat is een projectsubsidie?

Een projectsubsidie wordt verleend voor een activiteit met een vooraf vastgestelde looptijd en resultaat. Het gaat om activiteiten die aanvullend op reguliere activiteiten worden georganiseerd en waarvoor geen andere subsidie wordt verleend.

Een voorbeeld: U wilt als buurtvereniging en sportvereniging samen een activiteitendag organiseren voor kinderen met een beperking in uw dorp.

Aanvraag projectsubsidie

Jaarlijks is het mogelijk op twee momenten een aanvraag voor een projectsubsidie in te dienen, namelijk voor 1 april en voor 1 oktober. Na het verstrijken van deze datum worden de ingediende aanvragen beoordeeld.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een projectsubsidie. Op het formulier kunt u lezen welke documenten u mee moet sturen.

Nieuw subsidiebeleid

De gemeente wil de subsidies inzetten voor de maatschappelijke opgaves die benoemd zijn. De aanvragen worden getoetst op de mate waarin u bijdraagt aan:

  • het bevorderen van zelfredzaamheid
  • het stimuleren van preventieve voorzieningen
  • het bevorderen van participatie
  • het bevorderen van leefbaarheid in de dorpen

Vernieuwende activiteiten die leiden tot meer samenwerking en verbinding en waarmee u nieuwe doelgroepen bereikt, maken meer kans op subsidie.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de projectsubsidies dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 140186.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | Projectsubsidies Korendijk
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1777 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok