Leenheerengorzenpolder onder getij (10-05-2017)

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Aan de oostkant van het Spui nabij Goudswaard richt de provincie Zuid-Holland een nieuw natuurgebied in. Bij de totstandkoming van dit gebied is op 4 mei 2017 een belangrijke tussenstap gezet. De Leenheerengorzenpolder is aangesloten op het Spui.

Vanaf nu zullen de kreken dagelijks op het ritme van het getij vol- en leegstromen. De natuur kan hier alvast zijn gang gaan. De komende periode zullen natuurliefhebbers nog wel even geduld moeten hebben. In de buitendijkse gorzen wordt nog volop gewerkt. Ook legt aannemer Van den Herik nog een wandelpad, een uitkijkpunt en een parkeerplaats aan.

Volgens planning

De inrichting van het getijdennatuurgebied aan de oostkant van het Spui duurt ongeveer 6 maanden en loopt vooralsnog volgens planning. In februari 2017 is aannemer Van den Herik van start gaan. Kreken, geulen en poelen zijn gegraven. Met de vrijgekomen grond is de zomerkade verbreed en ingericht als hoogwatervluchtplaats. Ook is de monding van de kreek, ter hoogte van de toekomstige instroomopening, versterkt met steenbestorting. Naast de aansluiting van de polder op het getij in het Spui, is inmiddels ook gestart met het grondwerk in de Buitendijkse gorzen. Daar komt meer afwisseling in maaiveldhoogte door aanpassing van de geulen en het graven van poelen. Ook wordt over een lengte van ongeveer 300 meter de bestorting langs het Spui hersteld.

Onder getij brengen

De aansluiting op het getij is een belangrijke stap in de realisatie van het gebied. De afgelopen week trof de aannemer de voorbereidingen om de verbinding zorgvuldig en veilig uit te kunnen voeren.

De zomerkade werd stap voor stap verlaagd en versmald tot een kleine dam het rivierwater nog van de  Leenheerengorzenpolder scheidde. Op 4 mei, rond de klok van half elf, was het punt bereikt waarop het regen- en grondwater in de Leenheerengorzenpolder even hoog stond als het water in het Spui. Snel werden de laatste happen grond weggegraven. Rustig vloeide het water in elkaar over en stroomden de kreken van het natuurgebied vol met vers rivierwater. En juist deze dynamiek zal al snel voor een afwisselend landschap zorgen waar steeds meer zeldzame planten en dieren op af zullen komen. Als rond de zomer het wandelpad en het uitkijkpunt is aangelegd, kunnen bezoekers er heerlijk wandelen en vogels spotten.

Achtergrond

De oevers van de grote rivieren in Nederland waren vroeger een landschap van slikken en schorren. Eb en vloed vormden het gebied. Het was letterlijk en figuurlijk een broedplaats voor vogels, planten en dieren. Met de aanleg van de Deltawerken verdween het getij uit de zeearmen en de meeste rivieren in de Delta en daarmee ook het typisch Nederlandse getijden landschap. Het provinciale project Deltanatuur brengt een deel van die verloren geraakte getijdennatuur terug door waterrijke natuurgebieden aan te leggen die in verbinding staan met de rivier.

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | Leenheerengorzenpolder onder getij
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok