De Omgevingsvisie Korendijk 2030 treedt in werking! (15-05-2017)

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Korendijk 2030 als structuurvisie vastgesteld. Hierin staan strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.

Bijzonder aan de visie is dat deze ontstaan is vanuit dorpsgesprekken, interviews, gesprekken op de markt, debatten en omgevingstafels in de gemeente.

Onder begeleiding van adviesbureau Spacevalue hebben meer dan 200 mensen meegedacht over uiteenlopende onderwerpen die voor de omgevingsvisie van belang zijn. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt die zijn opgenomen in het “Oogstboek”. Het oogstboek bundelt alle ideeën, initiatieven en projecten die gedurende het proces zijn aangedragen.

In de Omgevingsvisie Korendijk 2030 staat hoe betrokkenen samenhangend willen omgaan met ontwikkelingen in de komende jaren. Mensen blijken zich bewust van de bijzondere kwaliteiten van de leefomgeving in Korendijk, zoals het groen, de rust en de openheid. De eigenheid van de vier kernen is een waardevolle basis die gekoesterd wordt. Korendijk staat voor een evenwichtige, weloverwogen ontwikkeling van wonen, werken, natuur, landbouw en recreatie. Grootschalige initiatieven die de eigenheid van Korendijk aanmerkelijk schade doen zijn uitgesloten. Maar ontwikkelingen passend bij de eigenheid worden gestimuleerd, zodat Korendijk in 2030 een agrarisch, recreatief gebied is met diversiteit in leefbare kernen.

Ondanks dat de Omgevingswet naar verwachting pas in 2019 in werking treedt, heeft de gemeente ervoor gekozen om met het opstellen van een omgevingsvisie hierop voor te sorteren. Maar daar blijft het niet bij! Nu de visie vastgesteld is, verandert het planproces van ‘denken’ naar ‘doen’ en wordt het de uitdaging om het beleid concreet te gaan uitvoeren. Ambitie is om de ingezette samenwerking en ‘co-creatie’ tussen gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te versterken. Op dit moment werken gemeente en Spacevalue aan een uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 tot 2021. Het streven is om het uitvoeringsprogramma rond de zomer gereed te hebben.

Klik op de link www.korendijk.nl/omgevingsvisie om de Omgevingsvisie Korendijk 2030 en het oogstboek te downloaden en voor verdere achtergrondinformatie over het project en het proces.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | De Omgevingsvisie Korendijk 2030 treedt in werking!
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok