De meedoenregeling van WIHW is uitgebreid! (08-11-2017)

In de Hoeksche Waard vinden we dat elk kind mee moet kunnen doen aan activiteiten die voor kinderen heel gewoon zijn. Daarom hebben we de Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar.

De Meedoenregeling is bedoeld voor alle inwoners van de Hoeksche Waard met een laag inkomen. Dus niet alleen voor cliënten van WIHW. Ook inwoners met een inkomen boven bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de regeling, of mensen die in een schulddienstverleningstraject zitten. De regeling is ingegaan met ingang van 1 januari 2017. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor:

Bijdrage voor Maatschappelijke Participatie

Voor elk kind tot 18 jaar kunt u één keer per jaar een tegemoetkoming ontvangen van € 100. Dit bedrag is bestemd voor bijvoorbeeld tijdschriften, boeken, abonnement bibliotheek, internetaansluiting, telefoonkosten, abonnement voor het online streamen van films en series, kaartjes voor toneel-, theater- en/of muziekuitvoeringen, bioscoop, excursies,

Vergoeding voor sport-  en sociaal culturele activiteiten

Omdat het belangrijk is dat kinderen sporten of muziekles krijgen bestaat er, naast de bijdrage voor Maatschappelijke Participatie, recht op een vergoeding voor sport- en sociaal culturele activiteiten. U kunt de vergoeding aanvragen via aangewezen intermediairs van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland. Zie de websites www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland en www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/zuid-holland of www.wi-hw.nl.

Bijdrage schoolkosten basisschool

Een bijdrage bestemd voor extra activiteiten zoals een sinterklaasfeest, een schoolreisje, een schoolkamp of een sportdag. De bijdrage is € 50 per jaar voor kinderen tot en met groep 7 en € 100 per jaar voor kinderen in groep 8.

Bijdrage schoolkosten voor brugklassers

Gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs (brugklasser) dan zijn er veel kosten. Denk aan een schooltas, gymkleding, een rekenmachine, een atlas en woordenboeken. Voor deze kosten kunt u een vergoeding krijgen tot een bedrag van € 300.

Bijdrage schoolkosten na de brugklas

Ook in de jaren na de brugklas maakt u kosten voor uw kind. Jaarlijks kunt u een vergoeding krijgen van € 50.

Bijdrage kosten huiswerkbegeleiding

Heeft u kind in de brugklas huiswerkbegeleiding nodig? Gedurende maximaal 6 maanden kan een bijdrage van € 50 per maand worden toegekend.

Tegemoetkoming kosten tweetalig voortgezet onderwijs

Tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor kunt u jaarlijks een bijdrage van € 250 ontvangen.

Bijdrage voor een schoolkamp, excursies e.d.

Natuurlijk wil uw kind mee als er een schoolkamp of een excursie door school georganiseerd wordt. Voor deze kosten kunt u jaarlijks een bedrag van € 100 krijgen voor uw kind op het voorgezet onderwijs.

Computer

Heeft u kinderen op het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar? Eén keer in de vier jaar kunt u per huishouden een bijdrage van maximaal € 350 ontvangen voor een computer, een laptop, tablet of een printer.

Fiets

In de Hoeksche Waard is het heel gewoon behoorlijk wat kilometers te fietsen als je naar het voortgezet onderwijs gaat. Een goede fiets is dan belangrijk. Daarom kunt u voor elk kind tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs één keer in de vijf jaar maximaal € 250 ontvangen voor een fiets.

Meer informatie over de mogelijkheden, de voorwaarden en de aanvraag staat op www.wi-hw.nl. Liever contact met een van de medewerkers van de afdeling Inkomen? Bel dan 088 - 647 11 00.

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Nieuwsberichten | De meedoenregeling van WIHW is uitgebreid!
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok