De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat er windturbines komen langs het Spui, tussen Nieuw-Beijerland en Piershil, op de zogeheten locatie 50.

Om de realisatie van deze windmolens mogelijk te maken heeft de provincie op 14 september 2016 een inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van de provincie, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch kan worden vastgelegd. Tegen dit inpassingsplan werd door diverse belanghebbenden beroep ingesteld, waarover de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 uitspraak heeft gedaan.  De uitspraak is dat de bouw van windmolenpark Spui gerealiseerd wordt.

Wie heeft de regie?                                                                                    

De provincie heeft voor de realisatie van de windmolens een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer en is verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering. De gemeente Korendijk heeft nauwelijks zeggenschap over de wijze waarop de realisatie van de molens tot stand komt. Het is aan de provincie en de initiatiefnemer om ervoor te zorgen dat de communicatie met de inwoners van Korendijk over de bouw van het windpark plaatsvindt. De gemeente kan haar inwoners wel de juiste weg wijzen naar het provinciehuis, waar zij met vragen, wensen of klachten terecht kunnen. Daarnaast heeft de gemeente de taak om partijen zo nodig op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Informatie                                                                                                 

Als u vragen heeft over de realisatie van de windturbines, de route van het verkeer, het moment waarop de windturbines worden gebouwd etc., kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, mevrouw  W. Croes:

t. 0704418160
w.croes@pzh.nl                                                                                                   

Op de website van de provincie kunt u meer informatie vinden:

 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/windenergie-0/

Daarnaast kunt u de website van de initiatiefnemer raadplegen: http://www.windparkspui.nl/

Voor overige documentatie: https://simsite.korendijk.nl/windenergie